Friday, June 19, 2009

JOKES FOR THE DAY
I am posting some humorous stories that I received via SMS over the last few days from my brother Hunter, and some I read from the internet.

Most Feared Animal

A bear, a lion, and a pig were talking and bragging about themselves on who among them is most feared. The bear said, "I roar and the forest trembles!". The lion, trying to discount what the bear thinks of himself said, "I roar and the jungle shakes!"

The pig with his most sarcastic smile said, "Naah! I just cough, and the world panics!"

Incestuous Marriage

A couple was arguing when the wife said to his husband, "You know what, I should have married a demon instead of you!" The husband replied, "Oh, I am so sorry you're not allowed to marry a relative."

Mga Dahilan kung Bakit hindi ka Dapat makipagtalo sa isang Bata:

1. May isang teacher ang nagtuturo tungkol sa balyena at nagsabing imposibleng makalunok ang isang balyena ng tao dahil sa maliit ang lalamunan nito kahit pa malaki siya. May isang batang babae ang nagsabi, "E, teacher si Jonas po sa Bible, di ba nilunok ng balyena?" Medyo nairita and teacher at inulit ang kanyang sinabing imposibleng mangyari iyon. Sumagot uli ang bata, "Pag napunta na ako sa heaven, tatanungin ko si Jonas kung totoo nga yun." Nagtanong ang teacher sa bata, " E paano kung sa hell napunta si Jonas?" Sumagot ang bibong bata, " E di kayo na po ang magtanong!"

2. Katatapos lang magpakuha ng class picture kaya hinikayat ng teacher ang kanyang mga estudyante na magbayad para bumili ng kopya ng litrato. Sabi niya: "Isipin niyo na lang kung gaano kasarap na pag tumanda kayo at nakita ninyo ang mga litrato ninyo ngayon, sasabihin niyo siguro, 'Uy si Jenifer, abogado na yan!' o kaya, 'Uy si Mark, doktor na' o kaya naman, 'Uy si Alan, nasa amerika na'." May isang estudyante naman ang sumingit at nagsabi: "Tapos sa inyo po sasabihin namin, 'Uy si Mam, patay na yan!
."

3. Minsan pinagmamasdan ng isang bata ang kanyang nanay na naghuhugas ng plato nang mapansin niya ang ilang puting buhok ng kanyang nanay. Tinanong niya ang ina, "Nay, bakit po may puting buhok na kayo?" Sumagot ang nanay, "Kapag kasi makulit ka at binibigyan mo ako ng sakit ng ulo, tinutubuan ako ng puting buhok." Tila naunawaan ng bata ang sinabi ng ina kaya sinabi niya, "Ahh, kaya pala si lola puti na lahat ng buhok."

No comments:

Post a Comment